Våra älskade husdjur

Vi människor älskar verkligen våra husdjur och ser dem många gånger som en del av familjen. Och vi kan hitta många olika typer av djur i hem över hela världen idag. 

Människor har haft husdjur i flera tusentals år och deras historia är sammanvävd med domesticering. Vilket är en förädling av vilda arter genom avel. Detta är något vi gjorde långt innan vi hade en komplett förståelse för processen och de implikationer de skulle komma att ha på djuren.

Vilket som var det första djuret att bli domesticerat är något osäkert och åsikterna går isär. Med de arkeologiska fynd vi har är hundar, får och getter alla bra kandidater för denna position. Vi skiljer ju dock husdjur från boskap så när vi talar om just husdjur är det nog ingen frågan om att hunden kom först här. Hunden och katten är helt klart våra två vanligaste husdjur och vi var ju mycket mer tidigt ute vad gällde domesticeringen av hunden.

Vi kan ha haft hundar som husdjur så tidigt som år 12 000 f.vt. Men katten är något som inte började dyka upp som ett husdjur förrän omkring år 3 000 f.v.t. Utöver dessa två håller vi även andra små däggdjur, fåglar och reptiler som husdjur. Vad vi räknar som husdjur och inte beror till stor del på just domesticering, men många har även andra kriterier. En vanlig sak bland de som gillar att gosa med sina husdjur är att de visar uppskattning och tillgivenhet på ett sätt vi känner igen. D

etta är också något som hundar och katter är duktiga på. Men desamma kan även sägas om djur som kaninen, minigrisen, tamråttan och marsvin. Platsen husdjur har tagit i samhället och många personers liv är minst sagt speciell och vi kan många gånger bara titta på deras plats i populärkulturen för att förstå hur integrerad de är med mänskligheten i stort. Vi skriver böcker om dem, de får huvudroller i filmer, de hamnar till och med i våra spel, även där man minst anar dem.

Då djur blivit så pass viktiga för oss är det inte undra på att vi även skapat lagar för att skydda dem och deras plats i samhället. Djuren kan ju inte föra sin egen talan på samma sätt som människor och vi måste därför göra vårt yttersta för att värna om deras välmående.