Se över ditt inomhusklimat


Inomhusklimatet är väldigt viktigt för ditt välbefinnande eftersom vi tillbringar ungefär 90% av tiden inomhus. Därför är det så viktigt att miljön inne är behaglig och frisk. Och det finns många saker som du kan göra för att förbättra inomhusklimatet själv, som att till exempel vädra och städa.

Vad du behöver beror mycket på vilket hus du bor i och när det är byggt. Gamla hus är oftast otäta och dåligt isolerade medan nya hus ofta stänger inne luften för att dom är för bra isolerade. Det finns många tekniska hjälpmedel för att förbättra ditt inomhusklimat.

Vad behöver jag göra?

Det första du behöver göra är att testa ditt inomhusklimat så du vet vad problemet är.

Hör av dig till ett företag som jobbar med att förbättra inomhusklimat. Företaget kommer då skicka ett testkit till dig för olika mätningar, som sen analyseras för att du ska få rätt hjälp.

Hur viktigt är inomhusklimatet

Inomhusklimaten har stor inverkan på din hälsa. Blir du ofta sjuk kan det bero på hur du har det inomhus. Det är många faktorer som spelar roll hur ren luften är inne och till exempel luftfuktigheten har stor betydelse. Om du har husdjur och ofta tänder ljus påverkar även detta inomhusklimatet och det är då ändå viktigare att rena luften.