Älskar din hund dig?


Alla hundägare tänker sig att hunden älskar dem, men är det faktiskt sant?

Det finns teorier som går ut på att du ska vara Alfa-hunden, så att du leder flocken och din hund förväntas följa. Det bygger på trasiga studier med mer än femtio år på nacken och är snarare till nackdel för dig som vill ha en harmonisk och lycklig hund. Det är snarare så att människa och hund har en helt och hållet speciell relation.

Det finns studier som pekar på att hundar faktiskt utsöndrar samma hormon som mänskliga mödrar som ser sina barn för första gången eller som händer i kroppen hos förälskade par. Hunden är unik bland djur att ha detta hormon, förutom människan, och det är ännu inte helt utrett varför. Någon gång i hundens historia har det gett en genetisk fördel att ty sig till en husse eller matte. Faktiskt är det så att hunden kan anses älska dig.

För dig som bryr dig om att din hund mår bra är det här en viktig sak att ta i beaktande. Det går inte att vara en alfahund, sådana finns inte, däremot kan du ta med dig kunskapen att din hund faktiskt känner otroligt starkt för dig, och hantera den kunskapen med den respekt den förtjänar.